Правилата на испорака на www.voxnet.com.mk појаснуваат кои се условите и начинот на испорака на купените производи.

Испораката на сите производи се врши на наведената имаил адреса за испорака од страна на купувачот. Доколку службата за испорака не успее да го пронајде купувачот на наведената имаил  адреса за испорака, ќе остави писмено известување и ќе се обиде да воспостави контакт со купувачот користејќи ги податоците оставени од негова страна при правењето нарачка.

Сите производи се испорачуваат во определениот рок и услови.

Испорачувањето на нарачките се врши во било кое време 24/7 по електронскиот систем кој го поседува VoxNet.

Секој купувач е должен при испорака на производот да го провери или да направи тест од услугата која ја нуди VoxNet. Купувачот треба да ја пријави рекламацијата веднаш. Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на купувачите.
Овие правила на испорака стапуваат на сила од Октомври 2013 година. Промените во правилата на испорака ќе бидат јавно објавени на веб странатa www.voxnet.com.mk најмалку 30 дена пред да стапат во сила.